เกี่ยวกับเรา

phan108ออนไลน์/www.phan108.com

พวกเราคือสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของเมืองพาน ข่าวสารประจำวัน  สาระบันเทิง สังคมราชการ เอกชน  อ.พาน 60% จังหวัดเชียงราย 30% และข่าวสารสำคัญ 10 % และได้ดำเนินกิจการตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าออนไลน์ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ คำขอที่ 5705258000059 สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่วันที่

18 ธ.ค.2558 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 753 หมู่ที่ 12 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 เบอร์โทรศัพท์ติด่อ 053-721218,081-9615373

Visitors: 1,459,268