ผลิตภัณฑ์อำเภอพาน โอท็อป

มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

       แปรรูปจากมะม่วงแก้วพันธุ์พื้นเมืองคัดสรรจากมะม่วงในท้องถิ่น นำมาดองและแช่อิ่มน้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง จึงได้รสชาดที่หวานหอมกรอบอรอย ผลิตมาตั้งแต่ พ.ศ.2529 ได้รับมาตรฐาน อย. เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป 5 ดาว  และเชียงรายแบรนด์ ของจังหวัดเชียงราย  มีจำหน่ายที่ ร้านไตรรัตน์ตลาดนัดคลองถมหกแยก อ.พาน จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-721218 

 

 


CHIANGRAI  BRAND

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และมีคุณภาพมาตรฐานของจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี/โอทอป วิสาหกิจชุมชนเชียงราย ให้พัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ประกอบด้วย สินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก สาขาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา และหมวดอื่นๆ 

 

 

 


 • resize-1499214634811.jpg
  มะม่วงแช่อิ่มผสมน้ำผึ้งไตรรัตน์ มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2529 เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรผลิตแบบครัวเรือน โดยนำมะม่วงแก้...

 • 225328.jpg
  กลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้ ต.แม่เย็น อ.พาน ที่บ้านป่าสักใต้ หมู่ที่ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย มีดหลากหลายชนิด เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านป่าสักใต้ โดยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้รวมต...

 • IMG_0738.jpg
  เตาอั้งโล่บ้านร้องหลอด หมู่บ้านร้องหลอดแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเตาอั้งโล่ หรือเตาดินเผาที่ใช้ฟืนหรือถ่านหุงต้มประกอบอาหารในครัวเรือน ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการนำด...

 • IMG_0106.JPG
  ปลานิลเมืองพาน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ.2560 นายจำนงค์ บุญเลิศ อ.พาน จ.เชียงราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทำการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินใน 4 สาขา เป...

 • IMG_1054.jpg
  สมเกียรติแกะสลักไม้ ไม้ฉำฉาเคยถุกมองว่าเป็นไม้ไร้ค่าเดิมทำเป็นไม้ลังใส่ขนส่งสินค้า นายสมเกียรติ สุริยะน้อย อายุ 54 ปี ช่างแกะสลักพระพุทธรูปไม้ นำไม้ฉำฉามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ...
Visitors: 1,459,267