ปลานิล

ปลานิลเมืองพาน

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ.2560  นายจำนงค์  บุญเลิศ  อ.พาน จ.เชียงราย

                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทำการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินใน 4 สาขา  เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวอำเภอพาน 1 ใน 4 บุคคลที่เข้ารับรางวัลนี้คือ นายจำนงค์ บุญเลิศ เกษตรกรผู้คร่ำหวอดในการเลี้ยงปลานิลมานานกว่า 30 ปี ชาวอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ได้เข้ารับรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560 

 

                นายจำนงค์ บุญเลิศ ได้คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาควบคู่กับการสังเกตเพื่อหาวิธีการเพาะพันธุ์ปลานิลให้ได้ลูกปลานิลที่ดีมีคุฯภาพ  สามารถลดต้นทุนการผลิต  นำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  การสร้างเครื่องปรับอุณหภูมิในฤดูหนาวให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์ปลานิล  การสร้างสถานการณ์ฝนตกเลียนแบบธรรมชาติเพื่อหลอกให้ปลานิลวางไข่ตลอดปี  สร้าโถฟักไข่ปลาโดยใช้แรงดันน้ำให้เกิดการหมุนเวียนของไข่ปลาและแยกลูกปลาที่ฟักแล้ว เป็นต้น ผลงานที่สร้างสรรค์สามารถทำให้ทำการผลิตลูกปลาที่แข็งแรงมีคุณภาพ และยังมีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้  ช่วยแก้ไขปัญหาด้านราคาและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร รวมทั้งยังทำการมอบพันธุ์ปลานิลและทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆ#เมืองพานนิวส์

 

       


 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • resize-1499214634811.jpg
  มะม่วงแช่อิ่มผสมน้ำผึ้งไตรรัตน์ มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2529 เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรผลิตแบบครัวเรือน โดยนำมะม่วงแก้...

 • 225328.jpg
  กลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้ ต.แม่เย็น อ.พาน ที่บ้านป่าสักใต้ หมู่ที่ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย มีดหลากหลายชนิด เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านป่าสักใต้ โดยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้รวมต...

 • IMG_0738.jpg
  เตาอั้งโล่บ้านร้องหลอด หมู่บ้านร้องหลอดแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเตาอั้งโล่ หรือเตาดินเผาที่ใช้ฟืนหรือถ่านหุงต้มประกอบอาหารในครัวเรือน ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการนำด...

 • IMG_1054.jpg
  สมเกียรติแกะสลักไม้ ไม้ฉำฉาเคยถุกมองว่าเป็นไม้ไร้ค่าเดิมทำเป็นไม้ลังใส่ขนส่งสินค้า นายสมเกียรติ สุริยะน้อย อายุ 54 ปี ช่างแกะสลักพระพุทธรูปไม้ นำไม้ฉำฉามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ...
Visitors: 1,459,268