อุทยานแห่งชาติดอยหลวง-น้ำตกปูแกง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง-น้ำตกปูแกง

      เดินทางโดยรถยนต์จากปากทางระยะทาง 9 กิโลเมตร จากถนนพหลโยธิน อยู่ในพื้นที่ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย เป็นน้ำตกหินปูนจำนวน 9 ชั้น มีความสวยงามแตกต่างกันแต่ละชั้น นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ทุกชั้น เหมาะสำหรับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนื่องจากมีระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย  ทางอุทยานได้ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ มีห้องประชุมรองรับกลุ่มประชุมสัมมนา 100-300 คน  อาคารบ้านพักนักท่องเที่ยวหนึ่งหลังพักได้ 6  คน ในอัตรา1,600 บาทต่อคืน และทางอุทยานได้มีเต้นท์บริการขนาดนอน 2 คน 150 บาทต่อคืน ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 081-9602456,053-658814 

       
Visitors: 1,459,268