ศาลพระจี้กงหน่ำพิ้งฮง

 ศาลพระจี้กงหน่ำพิ้งฮง

        ตั้งอยู่เลขที่ 296 หมุ่ที่ 12 บ้านร่องบอน(ป่าไม้3) ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย แต่เดิมเป็นศาลเจ้าหลังเล็กอยู่บนยอดเขา  ซินแสได้ดูฮวงจุ้ยแล้วมีลักษณะดีภูมิประเทศสวยงามด้านหลังมีภูเขาโอบล้อมเหมาะสมแก่การสร้างศาลเจ้า  มูลนิธิคุณธรรมสถานหนำพิ้งจียิ้งเกาะจึงได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและก่อสร้างอาคารศาลพระเจ้าจี้กงหลังใหญ่ขึ้น และมีพิธีเปิดเป็นปฐมฤกษ์เมื่อ 13 เม.ย.2546 โดยผู้ว่าราชการเชียงรายสมัยนั้น  และได้มีพิธีทรงเจ้า ทุกวันที่ 13 เม.ย.ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี 

         นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวชมต่อจากการเดินทางจากที่วัดร่องขุ่นวัดที่มีชื่อเสียงก่อสร้างโดยอ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เพราะเดินทางต่อมาอีก 23 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเดียวกับทางไปอุทยานแห่งชาติดอยหลวง-น้ำตกปูแกง ระยะทาง 7 กิโลเมตรจากปากทางและจะมีถนนแยกเข้าไปอีก 500 เมตร
Visitors: 1,459,268