ถ้ำผาโขง

           

ถ้ำผาโขง บ้านปางเกาะทราย ต.ป่าหุ่ง

            เป็นถ้ำน้ำลอดหินปูนความยาว 100 เมตร มีลำธารจากแหล่งต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ไหลผ่านออกมาจากปากถ้ำตลอดทั้งปี สามารถเดินลอดเข้าไปในถ้ำทะลุไปยังป่าอีกด้านของหน้าผา  ในบริเวณใกล้เคียงกันห่างออกไปประมาณ 100 เมตร พบถ้ำหินปูนเกิดขึ้นใหม่ทางราชการกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา สามารถท่องเที่ยวตลอดทั้งปี แต่นักท่องเที่ยวนิยมไปในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากมีสภาพป่าไม้ร่มรื่น มีธารน้ำลอดอากาศเย็น และมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารและเครื่องดื่มมาบริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อยู่ในพื้นที่บ้านปางเกาะทราย ต.ป่าหุ่ง อ.พาน  สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าทางถนนด้านข้างที่ว่าการอำเภอพานระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร มีป้ายบอกตลอดเส้นทาง

     

Visitors: 1,459,268