กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG เยี่ยมชมธุรกิจโรงอัดกระดาษวงษ์พาณิชย์

14 ม.ค.59 กัญญาณี  พันธุวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไป โรงอัดกระดาษวงษ์พาณิชย์ สาขาเชียงราย ให้การต้อนรับ เอกราช นิโรธ Manager Recycling Business Department และทีมงาน บริษัท สยามคราฟ อุตสาหกรรม จำกัด ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษ ในโอกาสมาเยี่ยมชม โรงอัดกระดาษ วงษ์พาณิชย์ เชียงราย เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 บ้านเด่น (สี่แยกร้องหลอด) ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  เปิดรับซื้อเศษกระดาษจำนวนมาก โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 เมษายน 2559 
Visitors: 1,459,034