การไฟฟ้าพานปชส.เชิงรุกผู้ใช้ไฟตลาดนัดคลองถม

การไฟฟ้าพานปชส.เชิงรุกผู้ใช้ไฟตลาดนัดคลองถม

นิตยา รักเหล่า หัวหน้าการเงินและบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพาน นำคณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพาน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ไฟตลาดนัดคลองถมหกแยกอ.พาน ประชาสัมพันธ์การชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียม  เพิ่มความสะดวกชำระค่าไฟฟ้า ป้องกันผิดนัดค่าไฟ ไม่ถูกตัดไฟ เมื่อ 21 ม.ค. 58

Visitors: 1,459,033