ตรุษจีน อ.พาน คึกคัก

ตรุษจีน อ.พาน คึกคัก ชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งโต๊ะบูชาบรรพบุรุษ

07/02/59  ชาวไทยเชื้อสายจีน  ในตลาดพาน อ.พาน จ.เชียงราย ต่างตั้งโต๊ะบูชาบรรพบุรุษตั้งแต่เช้าเพื่อบูชาบรรพบุรุษ จุดประทัดเพื่อสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน  และสักการะขอพรที่ศาลเจ้าตามความเชื่อ ตลอดจนชมการแสดงเชิดสิงโตจากคณะสิงโตมูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ซึ่งจะมีกิจกรรมไปตลอดสัปดาห์นี้โดยจะเวียนไปตามร้านค้า บ้านเรือนต่างๆที่ตั้งโต๊ะเพื่อเป็นสิริมงคล บูชาตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ

 และในวันที่ 12-14 ก.พ. 59   ทางอำเภอพานได้จัดให้มีกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนอ.พาน ณ. ที่ว่าการอำเภอพาน   นิทรรศการการแสดง ประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน อุปรากรจีน

Visitors: 1,459,035