สำเร็จสูงสุดเหนือองค์ประกอบใด พิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถขาว วัดห้วยประสิทธิ์ อ.พาน

สำเร็จสูงสุดเหนือองค์ประกอบใด พิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถขาว วัดห้วยประสิทธิ์ อ.พาน

13 ก.พ.59  นายสัมฤทธิ์   สวามิภักดิ์  นายอำเภอพานและ นางเกลียวพันธุ์  ขำโนนงิ้ว  ผู้แทนสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  ร่วมเป็นประธานพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดห้วยประสิทธิ์  โดยใช้งบประมาณ 2,620,000 บาท บูรณะจากหลังเดิม ซึ่งชำรุดทรุดโทรมไป จึงได้ก่อสร้างอุโบสถหลังสีขาวงดงาม พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร  และประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง โดยก่อสร้างฐานพระประธานให้สามารถลอดใต้ฐานองค์พระได้

วัดห้วยประสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 ก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์ ห้วยปลาสิก  ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดอาศัยอยู่ในลำห้วยหน้าวัด ชาวบ้านได้เรียกชื่อตามชื่อปลาเป็นชื่อของวัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดห้วยประสิทธิ์และได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2536   ปัจจุบันมีพระครูวิจิตรธรรมานุศาสก์  เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  และได้รับพิจารณาเป็นวัดพัฒนา “หนึ่งวัดหนึ่งตำบล” ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 518/2544 ครั้งที่ 32/2544

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้ร่วมเป็นประธานงาน โดยมีประชาชนนับพันคน มาร่วมพีธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วยประสิทธิ์ อ.พาน จ.เชียงราย  อันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายแห่งการครบองค์ประกอบทางอาคารสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยช่อฟ้ามีรูปลักษณะเป็นหางพญานาค  จึงเป็นเครื่องหมายแห่งการปกป้องคุ้มครอง และขับไล่หมู่มารของพระศาสนา จึงถือกันว่างานบุญยกช่อฟ้า เป็นงานบุญที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่

Visitors: 1,459,033