สตรีสร้างสรรค์มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ

มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ นักเรียนผู้สูงอายุ

15 ก.พ. 59 กลุ่มสตรีสร้างสรรค์ โดย นางสุภาพร  ไชยสถิตวานิช   นำคณะสตรีสร้างสรรค์  และ สมาชิกสโมสรโรตารี่พานโดย นางวรรณี  สมใจ พร้อมสมาชิก  มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพจำนวน  200 ชุด  แก่นักเรียนและผู้สูงอายุ  จำนวน 200 ชุด ในพื้นที่ อ.พาน  โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้คัดเลือกเข้ารับทุน  ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

Visitors: 1,458,171