ชมรมศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวี ประชุมจัดงานรดน้ำดำหัวครูและศิษย์อาวุโส

 

ชมรมศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวี ประชุมจัดงานรดน้ำดำหัวครูและศิษย์อาวุโส

20 มี.ค.59  13.30 น . นายธีระวัฒน์   สงวนพงษ์  ประธานกลุ่มรักศิริมาตย์  คณะทำงานงานป๋าเวณี  รดน้ำดำหัว ครูและศิษย์อาวุโสศิริมาตย์เทวี  ประชุมร่วมกับนายนิกร  พุทธาศรี รักษาการประธานชมรมศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวี ตัวแทนศิษย์เก่า 16 รุ่น กำหนดแนวทางจัดงาน รดน้ำดำหัวครูและศิษย์เก่าอาวุโส ร.ร.ศิริมาตย์เทวี ปี 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร พระแม่มารี   ร.ร. ศิริมาตย์เทวี  อ.พาน จ.เชียงราย

                นายนิกร  พุทธาศรี  รักษาการประธานชมรมศิษย์เก่าศิริมาตย์เทวี  แจ้งกำหนดการจัด ”งานป๋าเวณี  ปี๋ใหม่เมือง ชาวแดงขาว 16 เมษายน  2559 ร่วมสูมาการวะ ครูและศิษย์เก่าอาวุโส “ ณ ใต้ถุนอาคาร พระแม่มารี ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป  พร้อมขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันแดง ขาว ทุกรุ่น นำอาหาร เครื่องดื่ม มาพบปะสังสรรค์กันในวันดังกล่าว การแต่งกายชุดพื้นเมือง ชุดทีม ชุดรุ่น ชุดแดงขาว  ตามอัธยาศัย

Visitors: 1,459,033