ฉลองวิวาห์ ทายาทกลุ่มอีซูซุนกเงือกเชียงราย

กลุ่มนกเงือก ฉลองวิวาห์คุณอัญชนา-คุณชูรัก    
                     คุณชูรัก ตันศิริ กรรมการบริหารบริษัทอีซูซุเชียงราย โดยกลุ่มนกเงือก ได้เข้าพิธีมงคลสมรส  คุณอัญชนา ลือพงศ์ไพจิตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม2559 ณ หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผศ.ดร. ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ คุณธนาเณศ เจตวงษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
Visitors: 1,459,033