กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนา SMEs เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนา SMEs  เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

1 เม.ย.59  นายสมชาย  หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพ SMEs เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย  ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้แนวทางการเปิดตลาดการค้าภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ จีน ลาว เมียนม่าร์ จากผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย 

Visitors: 1,459,036