นักจักรยานกว่า 1,000 คน ร่วมปั่นไบค์ฟอร์เซฟตี้ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนลดเจ็บตายเทศกาลสงกรานต์

นักจักรยานกว่า 1,000 คน ร่วมปั่นไบค์ฟอร์เซฟตี้ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนลดเจ็บตายเทศกาลสงกรานต์

นักปั่นจักรยานจำนวน 1 พันกว่าคน จาก 18 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงรายเข้ารวมกิจกรรมปั่นจักรยาน”ไบค์ฟอร์เซฟตี้” ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์

10 เม.ย. 59 นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานกิจกรรมและร่วมปั่นจักรยานกับนักปั่นจักรยานจำนวนกว่า 1,000 คน จากเครือข่ายนักปั่นจักรยานจังหวัดเชียงราย 18 อำเภอ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ตั้งเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นายสว่าง  ม่อมดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าในช่วงเทศกาลในปีที่ผ่านมา  ปี 2558 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิต 11 คน และบาดเจ็บ 82 คน  เกิดอุบัติเหตุ 81 ครั้ง  ในปีนี้ช่วงเวลา 7วันอันตราย 11-17 เมษายน 2559  ทาง ปภ.จังหวัดมีความมุ่งหวังที่จะลดจำนวนความสูญเสีย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด ใน ช่วงระยะเวลาดังกล่าว   และในวันนี้ได้จัดกิจกรรม” ไบค์ฟอร์เซฟตี้”  โดยจัดเป็นสามกลุ่ม คือ วีไอพี สาย เอและสาย บี โดยสายเอ จะปั่นจักรยานไปกลับ ศาลากลาง ที่ว่าการอำเภอแม่จัน  ระยะทางไปกลับ  รวม 64 กิโลเมตร  และสายบี จากศาลากลางจังหวัดเชียงรายไปและกลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย อ.พาน  รวมระยะทางปกลับ 68 กิโลเมตร 

Visitors: 1,459,266