ธุรกิจรีไซเคิลขยะวงษ์พานิชเปิดตัวโรงอัดกระดาษ อ.พาน จ.เชียงราย เจาะกลุ่มเป้าหมายองค์กรราชการ-เอกชน

ธุรกิจรีไซเคิลขยะวงษ์พานิชเปิดตัว อ.พาน จ.เชียงราย  เจาะกลุ่มเป้าหมายองค์กรราชการ-เอกชน

24 เม.ย.59  นายประเสริฐ  ปัญสุวรรณ์ และ นางมัณฑนา ปัญสุวรรณ์  ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดโรงอัดกระดาษ วงษ์พานิชสาขาพาน ใกล้สี่แยกร้องหลอด  ถนนสายแยกร้องหลอด-ที่ทำการอบต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  โดยรับซื้อขยะประเภทกระดาษและขวดพลาสติกจำนวนมาก   รองรับกลุ่มองค์กรธุรกิจและหน่วยงานราชการ โดยบริการรถรับขนถึงที่ รวมทั้งบริการกำจัดเอกสารลับในสถานที่ ติดต่อสอบถาม 061-4636366  ในโอกาสนี้ นายสมจิตร ชัยปัน  รองนายกอบต.เมืองพาน และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดกิจการใหม่


Visitors: 1,458,161