ครบรอบ2 ปีแผ่นดินไหว6.3 อธิบดีกรมทรัพย์ฯดำริสร้างศูนย์เรียนรู้ธรณีวิทยาบ่อน้ำร้อนทรายขาว

********ครบรอบ2 ปีแผ่นดินไหว6.3 อธิบดีกรมทรัพย์ฯดำริสร้างศูนย์เรียนรู้ธรณีวิทยาบ่อน้ำร้อนทรายขาว

5 พ.ค.59  09.00 น. นายทศพร  นุชอนงค์  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานพิธีรำลึก 2 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เพื่อเป็นการรำลึกเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557  มีจุดศูนย์กลางที่ตำบลทรายขาว อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  สร้างความเสียหายในวงกว้างแก่ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนราษฎร รวมทั้งสถานที่ราชการ  ศาสนสถาน  พังเสียหายอันเนื่องมาจากแรงแผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์  และในโอกาสนี้ได้เปิด “ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียนและประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ ให้มีความเข้าใจและสามารถรับมือหากเกิดเหตุการณ์การณ์แผ่นดินไหวขึ้น

นายทศพร  อธิบดีกรมทรัพย์ฯกล่าวว่า   แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์  เมื่อ 5 พ.ค. 57 นับเป็นเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่มีบันทึกอย่างเป็นทางการของประเทศไทย   ทุกๆปีน่าจะมีการรำลึกครบรอบเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งสำคัญ เพื่อเป็นการตั้งรับ เตรียมพร้อมเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยได้เป็นอย่างดี  และเป็นการสนองนโยบายประชารัฐ เป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    ตนเองเห็นว่า บริเวณบ่อน้ำร้อนทรายขาว เป็นภูมิศาสตร์ที่ดีในการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ธรณีวิทยาบ่อน้ำร้อนทรายขาว ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ในท้องถิ่น ผนวกกับการท่องเที่ยว  โดยในเรื่องนี้ ได้พูดคุยกับนายอาคม  สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่มาร่วมงานรำลึกแผ่นดินไหวครั้งนี้ เพื่อนำเข้าในที่ประชุมของจังหวัด ร่วมกับ อบต.ทรายขาว เจ้าของพื้นที่,กรมที่ดิน ,จังหวัดเชียงราย,กรมทางหลวง, รวมทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว  ในการพัฒนาต่อยอด จากแหล่งท่องเที่ยววัดร่องขุ่น ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แล้วเดินทางต่ออีกไม่ถึง 10 กิโลเมตร มายังศูนย์การเรียนรู้ธรณีวิทยาบ่อน้ำร้อนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  จากนั้นอธิบดีกรมทรัพย์ฯได้ทดสอบเครื่องจำลองแผ่นดินไหวที่ติดตั้งใน “ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว” ภายในอบต.ทรายขาว ก่อนเดินทางนำสื่อมวลชนไปยัง จุดบูรณะรอยแยกแผ่นดินไหวถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ ปากทางเข้าบ้านใหม่จัดสรร อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ***Admin phan108 ภาพ/ข่าว


Visitors: 1,459,268