20 สล่าเมืองพานแสดงผลงาน ณ ขัวศิลปะ 7 พ.ค.-3 มิ.ย.59

20 สล่าเมืองพานแสดงผลงาน  ณ ขัวศิลปะ 7 พ.ค.-3 มิ.ย.59

7 พ.ค.59  พานทอง  แสนจันทร์ ศิลปินชาวอำเภอพานและศิลปินสล่า(ช่าง)เมืองพาน  นำผลงานจิตรกรรมมาจัดแสดงผลงาน ณ ขัวศิลปะ เชียงราย 7 พ.ค.-3 มิ.ย.59  นับเป็นกิจกรรมแสดงผลทางทางศิลปะของศิลปินชาวเมืองพานนับ 100 ผลงาน มากที่สุดในครั้งหนึ่ง  พร้อมทั้งการแสดงดนตรีจากกลุ่มนักดนตรีรุ่นเก๋าอย่างวง”สมังเคิ้ม”อันเป็นที่รู้จักมักคุ้นของชาวอำเภอพาน  เป็นการผสมผสานศิลปะกับดนตรี มาจัดแสดงในสถานที่เดียวแบบฉบับของชาวเมืองพาน ที่ไม่สะกดด้วย ล ลิง

พานทอง แสนจันทร์กล่าวว่า  ตนเองและศิลปินสล่าเมืองพาน ได้รวมตัวกันนำผลงานมาจัดแสดง กว่า 100 ชิ้น ซึ่งใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานนับปี  ตามแบบฉบับที่ศิลปินแต่ละคนถนัดชำนาญ  โดยมีแรงบัลดาลใจจาก จำรัส  พรหมมินทร์(สล่าขิ่น) ศิลปินพื้นบ้านที่เรียนรู้ด้วยตนเองจนสร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนวิถีชิวิตชนบทชาวล้านนา และ ดำรง  วงศ์อุปราช ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  ทั้งสองเป็นชาวอำเภอพานและได้ล่วงลับไปแล้ว  แต่ด้วยผลงานที่ได้ฝากโลกนี้ไว้จึงเป็นแรงบัลดาลใจให้ศิลปินรุ่นต่อมา สร้างสรรค์ผลงานสืบทอดร่วมอุดมการณ์ศิลปะจรรโลงสังคม

นับเป็นการแสดงศิลปะครั้งสำคัญในยุคที่เชียงรายมีความเจริญทางด้านศิลปะเทียบเท่ากรุงเทพมหานคร และเทียบเท่าเมืองที่โดดเด่นด้านศิลปะทั่วโลก  เรามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและชัดเจนในรูปแบบการใช้ชีวิตของศิลปินเชียงราย  บ้านเรามีศิลปะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคเชียงแสนมาจนถึงยุคของอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  เป็นแบบอย่างแก่เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจในงานศิลปะ

กลุ่มสล่าเมืองพาน  มาจากศิลปินที่มีความหลากหลายอาชีพ  บางคนเป็นครู บางคนเป็นตำรวจ เป็นนักดนตรี มากมาย แต่ชอบที่จะทำงานศิลปะ ผมหวังว่าการแสดงครั้งนี้ จะเป็นงานหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของทุกคน เป็นงานที่ให้อารมณ์ความรู้สึกในความทรงจำของทุกคน  ขอให้ทุกคนดูงานอย่างมีความสุข

Visitors: 1,459,268