ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย

            ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย  ส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย “Chiangrai Brand”  ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์เชียงราย  มาตรฐานสู่สากล”  ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ชนะเลิศ 50,000 บาท  หมดเขตการรับผลงาน 30 มิ.ย.59  ติดต่อสอบถาม สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ 053-150200-1   และ บจก.C-Mice 053-224140

Visitors: 1,459,268