อนุบาลพาน เสริมสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

อนุบาลพาน เสริมสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

            นายไพศาล งอกขึ้น  ครูการงานพื้นฐานอาชีพ โรงเรียนอนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68 )  อ.พาน จ.เชียงราย  ผู้รับผิดชอบโครงการทำแปลงนาสาธิต  นำนักเรียนกว่า 100 คน  ชั้น ป. 4- ป.6 ลงปลูกนาแปลงสาธิต พื้นที่ 5 ไร่ ด้านหลังโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวจาก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  พันธุ์หอมมะละ105 กข6 และ กข 15

                นายไพศาล กล่าวว่า   การปลูกข้าวแปลงนาสาธิต เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะใช้เวลาช่วง 14.00 น. จนกระทั่ง เลิกเรียน 16.00 น. ทำกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน  ในกิจกรรมปลูกนาแปลงนาสาธิตนี้  ได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย (อ.พาน) เป็นพันธุ์หอมมะลิ105  กข6 และ กข 15  นักเรียนกลุ่มนี้จะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริงมีห้วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ค.59-พ.ย.59 จนเก็บเกี่ยวข้าว  และผลผลิตที่จะได้นำไปเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนอีกด้วย#เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,268