โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start-Up มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) และสมาพันธ์ SME ไทย  ขอเชิญร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start-Up โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ 053-723979 ต่อ 1130-1133 หรือ 096-2761681 รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.59  เข้าร่วมอบรมในวันที่  20-22 มิ.ย. 59 #เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,033