ขอเชิญร่วมงานป๋าเวณีเก้าเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง

ขอเชิญร่วมงานป๋าเวณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
ร่วมงานปอยหลวงสรงน้ำพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มิถุนายนนี้ (3 วัน 3 คืน)

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 น พิธีเปิดถนนข้นสู่วัดพระธาตุจอมแจ้ง ระยะทาง 704 เมตร


Visitors: 1,459,036