ยันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างที่คิด

ยันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณมือถือ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างที่คิด

            21 มิ.ย. 59  สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  โดยนายราวิน  เสริมวิทยากุล  นายกสมาคมฯ ร่วมกับ เอไอเอส โดย นายดุลยเดช   ชินวัตร  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  จัดเสวนา หัวข้อ”คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ”  โดยมี นางสาวฉันทนา  อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมการเสวนา  ณ โรงแรมเดอะมัลตรินี่  อ.เมือง จ.เชียงราย

                ดร.ธีรศักดิ์  อนันตกุล  ผู้จัดการแผนกเทคนิคโครงข่ายโทรคมนาคม เอไอเอส ผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  กล่าวว่าคลื่นสัญญาณวิทยุที่ปล่อยออกมาจากเสาส่งสัญญาณมือถือ  มีกำลังส่งต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ กสทช.กำหนด  คือไม่เกิน 60 วัตต์ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์  และสัตว์  ระบบเครือข่ายคมนาคมยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทั่วไปในต่างประเทศ อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งบนเสาส่งสัญญาณก็ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการทั่วโลกในการใช้งาน    ทั้งนี้หากเกรงว่ากำลังส่งของเสาส่งจะมีการส่งเกิน ประชาชนสามารถแจ้งไปยัง กสทช. เพื่อเข้ามาทำการวัดความแรงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนด 

Visitors: 1,459,268