อ.พานปั่นรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

อ.พานปั่นรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิ.ย.59 นายประเสริฐ  จอมมูล   ปลัดอำเภอพาน ประธานกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการ อ.พาน โดยมีนักปั่นจักรยาน จากชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพาน  นายวรพล รูปงาม ประธานชมรม และ กลุ่มจักรยานผู้สูงอายุเทศบาลต.เมืองพาน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานวันต่อต้านยาเสพติดครั้งนี้ กว่า 200 คัน  โดยใช้ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  เส้นทางผ่านหน้าตลาดอ.พาน- แยกร้องหลอด-บ้านเหมืองง่า-แยกชัยมงคล กลับเข้าสู่จุดเริ่มต้น ณ ที่ว่าการอำเภอพาน ก่อนแยกย้ายกลับ สิ้นสุดกิจกรรมปั่น#เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,267