ท่าน ว.วชิรเมธี ประธานส่งมอบอาคารเรียนโครงการ”ห้องเรียนพอดี พอดี”ต้านภัยแผ่นดินไหว

ท่าน ว.วชิรเมธี ประธานส่งมอบอาคารเรียนโครงการ”ห้องเรียนพอดี พอดี”ต้านภัยแผ่นดินไหว

28  มิ.ย. 59  10.00 น.พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ( ว.วชิรเมธี)  เป็นประธานส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนประสบเหตุแผ่นดินไหว เมื่อ 5 พ.ค. 57  โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ร้านค้าเอกชน  ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว 9 แห่ง มูลค่า 40 ล้านบาท  ในวันนี้จะมีพิธีมอบอาคารโรงเรียนจำนวน 4 แห่งได้แก่ โรงเรียนธารทองวิทยา ,โรงเรียนห้วยส้านยาว,  โรงเรียนบ้านหนองบัว, โรงเรียนอบต.เมืองพาน (ดอนตัน)  ซึ่งได้มีพิธีส่งมอบอาคารหลังแรก ณ อาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก ร.ร. ธารทองวิทยา ต.ธารทอง  อ.พาน จ.เชียงราย เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน

นายกรงจักร  จันต๊ะคาด ผอ.โรงเรียนธารทองวิทยา  กล่าวว่า เมื่อ 5 พ.ค. 59  โรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งหลัง  ต่อมา 11 พ.ค.57 17.30 น. กลุ่มดร. วิพาวี แจ้งมายังโรงเรียนว่าทางกลุ่มมีโครงการสร้างโรงเรียน 9 หลัง รวม 40 ล้านบาท ซึ่งจะมีกลุ่มบริษัทเอกชนหลายแห่งแสดงความจำนงร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียน 

ดร.วีรพันธุ์  ชินวัตร  อุปนายก/ประธานสถาบันสถาปนิกสยาม ในนามผู้แทนสมาคมวิชาชีพผู้ดำเนินโครงการ ได้กล่าวถึงความร่วมมือของสถาบันสถาปนิกสยามได้นำเอาสถาปนิกร่วมในการออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว  โดยออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

นายฉัตรพงษ์  ชื่นฤดีมล  เจ้าของบริษัท แชทอาร์คิเทค จำกัด สถาปนิกผู้ออกแบบ  กล่าวว่า ตนเองได้ออกแบบอาคารโดยมีแนวคิดดึงธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบอาคาร  เพื่อประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้อาคารซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จึงต้องคำนึงถึงผู้ที่ใช้อาคารเป็นหลัก  ตนได้ออกแบบให้อาคารมีฝ้าเพดานต่ำ เพื่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นเพราะเป็นเด็กเล็กวัย 3-5ขวบ  ผนังโดยรอบอาคารติดตั้งบอร์ดและกระดานดำ เพื่อให้สามารถติดผลงานของนักเรียนและสามารถใช้พื้นที่รอบอาคารทำการสอนภายนอกห้องเรียนได้   มีแปลงปลูกต้นไม้โดยรอบที่สามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ชนิดต่างๆได้  ซึ่งวัยนี้จะสามารถศึกษาธรรมชาติเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน   รวมทั้งได้ออกแบบให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหวในระดับสูงได้

นายนราธิป  เนตรคำ ภาพ/ข่าว  

Visitors: 1,458,115