สู่สุคติ-อดีตสว./คณะอบต.เมืองพาน ร่วมงานฌาปนกิจมารดาอบต.จำนง

สู่สุคติ-พิธีฌาปนกิจแม่เตียม เชื้อเมืองพาน มารดาส.อบต.จำนง

2 ก.ค. 59  นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย ,นายยศวัตร  ปิติภูวพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ร่วมงานฌาปนกิจศพแม่เตียม เชื้อเมืองพาน  อายุ 90 ปี มารดา นายจำนง  เฃื้อเมืองพาน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานหมู่ที่ 20 บ้านหนองบัว  ณ สุสานบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย#เมืองพานนิวส์


Visitors: 1,459,266