ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมถวานมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ  ติกฺขวีโร)

          ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักกการะ อายุวัฒนมงคลครบ 73 ปี

                            พระครูอุดม  วีรวัฒน์(หลวงพ่อคูณ  ติกฺขวีโร)

ระหว่างวันที่  8-10 กรกฎาคม  2559  ณ  วัดอุดมวารี  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย


Visitors: 1,459,268