การขอสำเนาภาพและข่าว

การขอสำเนาภาพและข่าว

                เมืองพานนิวส์มีพันธกิจในการนำเสนอข่าว เหตุการณ์ ข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ  เนื้อหาที่นำเสนอได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบเชิงบรรณาธิการและกฎหมายแล้ว  หากบุคคลหรือหน่วยงานใด ต้องการนำภาพข่าวที่นำเสนอไปแล้วในทาง www.phan108.com ไปใช้อ้างอิง สามารถติดต่อทางกองบรรณาธิการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-9615373  โดยคิดค่าธรรมเนียมเรื่องละ 300 บาท สามารถแจ้งอีเมล์  หรือนำสื่อบันทึกข้อมูลเช่น แฟลชไดร์ฟ  มาทางบรรณาธิการตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อข้างต้น

Visitors: 1,459,033