แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีสมโภชน์พระมหาเจดีย์บรมสารีริกธาตุ วัดท่าโพธิ์ทอง อ.พาน จ.เชียงราย

แม่ทัพภาคที่ 3  ประธานพิธีสมโภชน์พระมหาเจดีย์บรมสารีริกธาตุ วัดท่าโพธิ์ทอง อ.พาน จ.เชียงราย

10  ก.ค. 59 09.00 น.  พลโทสมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ,พลโทกษิดิศ  หลักกรด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก,นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ นายอำเภอพาน  ร่วมเป็นประธานสมโภชน์พระมหาเจดีย์บรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  ประชาชนอำเภอพานร่วมพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดท่าโพธิ์ทอง  บ้านท่าดีหมี ต.เมืองพาน  อ.พาน จ.เชียงราย

โดยองค์พระเจดีย์ ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  (เจริญ สุวฑฺฒโน)  สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสิน  ได้ทรงมอบหมายให้พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้แทนพระองค์เสด็จรับมอบพร้อมทั้งเจิมแผ่นศิลาเป็นปฐมการก่อสร้างพระเจดีย์  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2555 แล้วเสร็จเมื่อ 10 ก.ค. 2559 ผู้ออกแบบคือ พระเจษฎา เจตติลโก และนายอี๊ด  ภูมิประเทศ  อดีตผู้ใหญ่บ้านท่าดีหมี โดยพลโทกษิดิศ  หลักกรด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างโดบงบประมาณส่วนตัว  ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี งบประมาณก่อสร้าง 4 ล้านบาท

พระมหาเจดีย์บรมสารีริกธาตุ  เป็นพระเจดีย์ที่ก่อสร้างในศิลปะล้านนา มีความกว้างส่วนฐาน 11 เมตร สูงจากฐาน 22 เมตร  ลักษณะเจดีย์ผสมผสานรูปแบบของพระเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ถัดลงมาในส่วนใต้องค์ระฆังเป็นฐานปัทม์ 3 ชั้น ได้แบบมาจากพระธาตุจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างด้วยอิฐแบบโบราณ   

จากนั้นประธานในพิธีได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์  พร้อมกับห่มผ้ารอบองค์พระมหาเจดีย์ ก่อนเดินทางกลับ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

(นายนราธิป  เนตรคำ เมืองพานนิวส์ ภาพ/ข่าว)

Visitors: 1,459,268