ชมรมพานเอ็นดูโร่ขอเชิญร่วมประเพณีถวายเทียน 9 วัด

ชมรมรถจักรยานยนต์อนุรักษ์ธรรมชาติ  พานเอ็นดูโร่  โดยนายบุญยิ่ง  อินต๊ะ  ประธานชมรม  ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมถวายเทียน 9 วัด ตั้งแต่วัดห้วยประสิทธิ์-วัดท่าโพธิ์ทอง-วัดบ้านใหม่ขัวแตะ-วัดปางป่ากล้วย-วัดปางเกาะทราย-วัดงิ้วเฒ่า-วัดผาวี-วัดปางขามป้อมอ.แม่่สรวย-วัดปางน้ำฮ้าย อ.แม่สรวย  

ในวัน อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. จุดเริ่มต้นที่ ปั๊ม ปตท.หกแยก อ.พาน จ.เชียงราย 

นัดรวมพลบ้านพ่อหลวงบุญยิ่ง  อินต๊ะ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุ่งมงคล หมูที่ 8 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

Visitors: 1,459,267