แก้เกี้ยวฟ้องศาลปกครอง อนุมัติใบอนุญาตฟาร์มหมูแม่อ้อ ฟาร์มเดินเครื่องก่อสร้าง


อนุมัติใบอนุญาตฟาร์มหมูแม่อ้อ  ฟาร์มเดินเครื่องก่อสร้าง แกนนำคัดค้านแก้เกี้ยวเตรียมฟ้องศาลปกครอง

13 ก.ค.59  กรณีปัญหาการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ของบริษัท  ทีวี เอฟ ฟาร์มมิ่ง  จำกัด ซึ่งเป็นของ นายสัตวแพทย์ถนอมศักดิ์   เสรีชัยสวัสดิ์  โดยได้ยื่นขอรับใบอนุญาตการก่อสร้างไปยัง อบต.แม่อ้อ ซึ่งทางอบต.แม่อ้อ ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร ขนาด 4,800 แม่พันธุ์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ลงชื่อ นายสมคิด  ศรีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  บน พื้นที่ 153 ไร่ 69 ตารางวา  ในพื้นที่บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อ้อ  แล้วจึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจากฝ่ายต่างๆ ตามมา

                นายสัตวแพทย์ถนอมศักดิ์  เสรีชัยสวัสดิ์ กล่าวว่า ตามที่ตนได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร แม่พันธุ์จำนวน 4,800 ตัว  ก็จะได้เดินหน้าก่อสร้างตามใบอนุญาต หลังจากชะลอโครงการมานาน  บนพื้นที่ที่ขออนุญาต 153 ไร่ ในหมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ ตามแบบที่ขออนุญาต ซึ่งเป็นระบบปิด  น้ำบาดาลก็ขออนุญาตจากกรมทรัพยากรธรณี ขุดเจาะในระดับลึกไม่ต่ำ กว่า 100 เมตร จึงไม่มีผลกระทบต่อระดับน้ำผิวดินที่ชาวบ้านใช้ มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์ม น้ำที่ผ่านการบำบัดก็จะในไปชำระล้างภายในฟาร์มและรดน้ำต้นไม้  จึงไม่ได้ปล่อยออกมาสู่ภายนอกจนอาจเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างที่เข้าใจ  มูลสุกรก็จะนำไปหมักทำปุ๋ย คนในพื้นที่สามารถนำไปปลูกต้นไม้ได้   อีกทั้งในระหว่างการก่อสร้างจะเกิดการจ้างงาน จากแรงงานในพื้นที่  เมื่อแล้วเสร็จจะต้องจ้างคนงานประจำฟาร์ม อีก 60-70 ตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตนเชื่อว่าเมื่อฟาร์มสุกรแห่งนี้เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์กับชาวตำบลแม่อ้อ “แล้วชาวแม่อ้อจะรักฟาร์มเรา” เจ้าของฟาร์มกล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

                ทางด้านนายจิรายุ  เผ่ากา หนึ่งในแกนนำการคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่ ตำบลแม่อ้อ ได้เดินทางไปยังศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาแนวทางในการฟ้องศาลต่อศาลปกครองต่อ อบต.แม่อ้อที่อนุมัติการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรโดยไม่ฟังเสียงคำคัดค้านของชาวบ้าน โดยจะให้ชาวบ้านร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องด้วย#เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,268