อ.พาน พุทธศาสนิกชนนมัสการพระเจ้าทันใจ ทำบุญห่มผ้าพระธาตุเทศกาลเข้าพรรษา

อ.พาน พุทธศาสนิกชนนมัสการพระเจ้าทันใจ ทำบุญห่มผ้าพระธาตุเทศกาลเข้าพรรษา

19 ก.ค. 59   07.00 น. พุทธศาสนิกชนในอำเภอพานร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา   ในตอนเช้าได้นำดอกไม้ธูปเทียน ไปถวายพระเจ้าทันใจ ซึ่งประดิษฐานที่วัดเกตุแก้ว อ.พาน  พระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างเสร็จในวันเดียว  ตามความเชื่อแบบชาวเหนือจะให้พรที่สมปรารถนาทันใจ   ที่วัดเกตุแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย มีพระครูรัตนกิตติญาณ เป็นเจ้าอาวาส พุทธศาสนิกชนมาทำบุญที่วัดในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นจนผู้คนล้นออกมาจากตัววิหารของวัด บางส่วนต้องปฏิบัติธรรม สวดมนต์ที่ศาลาของวัดอีกส่วนหนึ่ง  จากนั้นได้ร่วมกันถวายผ้าห่มฤดูฝนรอบองค์พระธาตุประจำวัด#เมืองพานนิวส์

  • มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ ขนาด 100 กรัม

  • ผู้สนับสนุนเวปไซต์

  • ข่าวเมืองพานนิวส์

  • สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,458,115