กลุ่มสตรีสร้างสรรค์ อ.พาน มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง-สังคม

กลุ่มสตรีสร้างสรรค์ อ.พาน มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง

31 ก.ค. 59 กลุ่มสตรีสร้างสรรค์และสมาชิกซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสตรีใน อ.พานทำกิจกรรมสาธารณะกุศลเพื่อสังคม  โดยการนำของคุณสุภาภรณ์  ชัยสถิตวานิช(เจ้าของโรงสี ก.เทพสวัสดิ์) ประธานกลุ่ม  และสมาชิก  คุณชนิดา  อิ่มสุขศรี(เจ้าของท่าทรายสีเงิน),คุณนภาพรรณ  เนตรคำ (เจ้าของมะม่วงไตรรัตน์), คุณวันเพ็ญพงค์  พัชรากร(เจ้าของร้านถาวรพาณิช) ,คุณอำไพ  สมพบ(ร้านบุญส่งการยาง),คุณทองศรี อินต๊ะเผือก  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ๔ ปี ถึงระดับปริญญาตรี ๑ ทุน ๕,๐๐๐บาท  ระดับปวส  ๒ ทุนๆ ๓,๐๐๐บาทต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยทางโรงเรียนคัดสรรจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี  ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  อ.พาน จ.เชียงราย #เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,268