สถาปนาสมาคมสื่อฯเชียงราย จัดประมูลสิ่งของคนดังช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สถาปนาสมาคมสื่อฯเชียงราย ประมูลสิ่งของคนดังช่วยผู้ประสบภัย

2 ส.ค. 59 พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานปาฐกถา เนื่องในวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย  และแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ วาระปี 2559-2561 โดยมี นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงาน  และเปิดประมูลของที่ระลึกจากเกจิอาจารย์และผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

โดยในกิจกรรมวันดังกล่าว นายราวิน  เสริมวิทยากุล  นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ได้แนะนำคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบไปด้วยสื่อมวลชนแขนงต่างๆทั้งสื่อวิทยุ  โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์  จำนวน 14 คน มีวาระการบริหารปี 2559-2561 จากนั้นได้เปิดประมูลของที่ระลึกจากเกจิอาจารย์และศิลปินแห่งชาติ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  จำนวน 5 ชุด  ในชิ้นแรกเป็นแหวนเงินจาก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ  ได้รับการประมูลในราคาสูงสุด 1.2 แสน  จากนายศักดา  ธรานิศร  เจ้าของเมืองทองพลาสติก ชิ้นที่สอง เหรียญ ร.5 ของพระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ  โดยมี นางสาวสินีนารถ เองตระกูล ผู้บริหารสถาบันเสริมความงาม บีบี คลินิก เป็นผู้ประมูลในราคาสูงสุด 60,000 บาท  ส่วนชิ้นที่ 3 เหรียญสุริยะภูมิจักรวาล บรอนซ์และเงิน ของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ  นางผ่องศรี  จิริศานต์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เชียงราย  กรีนเฮลท์ จำกัด  ประมูลไปในราคา 40,000 และ50,000 บาท ชิ้นที่ 4 ใบโพธิ์ จากประเทศอินเดีย ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  (ว.วชิรเมธี) นางสาวผกามาศ เวียร่า บริษัท  แม่โขงเดลต้า จำกัด ประมูลไปในราคา 30,000 บาท  ชิ้นสุดท้ายชิ้น ที่ 5 รูปปั้นพระมหาโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร ของพระอาจารย์พบโชค  ติสสวังโส  นางประสพศรี เกษม  บริษัท  CNY ออโต้ อิมพอร์ท จำกัด ประมูลไปในราคา 40,000 บาท  รายได้จากการจัดการประมูลครั้งนี้เพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัย ที่ทางสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง #เมืองพานนิวส์

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

Visitors: 1,459,033