อำเภอพานขอเชิญเที่ยวงานวันแม่แห่งชาติและของดีเมืองพาน 59

อำเภอพานขอเชิญเที่ยวงาน

วันแม่แห่งชาติและของดีเมืองพาน 59

ระหว่าง วันที่ 9-15 สิงหาคม 2559  ณ ที่ว่าการอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ในงานพบกับการแสดงจากศิลปินยอดนิยมต่างๆ ตลอดทั้ง 7 วัน  การประกวดทางศิลปวัฒนธรรม  

การแสดงสินค้าโอท็อป  ศิลปหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้าน  นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอพาน  

การจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าท้องถิ่น เช่น ลำไย  ปลานิล  หัตถกรรม  อาหารแปรรูป  ของที่ระลึก  ฯลฯ

  • อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • ข่าวออนไลน์ พาน เชียงราย เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,035