แม่ดีเด่นมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

แม่ดีเด่นมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

กลุ่มสตรีสร้างสรรค์และแม่ดีเด่นแห่งชาติ อ.พาน โดย นางสุภาภรณ์  ไชยสถิตวานิช  ประธานพร้อมแม่ดีเด่นอ.พาน มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่นอนป้องกันแผลกดทับ 10 ชุด มูลค่า 150,000 บาท ให้กับรพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จนท.รับมอบเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยตามวัตถุประสงค์ต่อไป  เมื่อ 9 ส.ค. 59 #เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • ข่าวออนไลน์ พาน เชียงราย เมืองพานนิวส์

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,459,266