ผวจ.เชียงรายมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นวันแม่แห่งชาติ 19 ราย

ผวจ.เชียงรายมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นวันแม่แห่งชาติ  19 ราย

12 ส.ค. 59  08.00 น. นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการจังหวัดเชียงราย ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมทั้งเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  นางสาวอณิรา ธินนท์  พัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เบิกตัวแม่ดีเด่น ประจำปี 2559   ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  เพื่อเทิดทูน  และเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ   และเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น  เป็นแบบฉบับที่ดี ให้ปรากฏแก่สาธารณะชน เพื่อให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่

ในปีนี้มีผู้เข้ารับเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 19  ราย ดังนี้

1.นางผ่องพรรณ  แก้วประภา

2.นางสุมาลี  หอมสูด

3.นางทองศรี   อินต๊ะเผือก

4.นางบัวพา  อภิไชย

5.นางแสงจันทร์  สุยา

6.นางหลี  จำปา

7.นางราญนิดา  แสงทอง

8.นางสี  วงศ์วัฒนะ

9.นางศิริญญา  จันทิมา

10.นางนันทนา  สมมั่น

11.นางศรีนวล  โชติอลงกรณ์

12.นางจินตนา  ฮั่นตระกูล

13.นางถนอมศรี  ไชยโย

14.นางสมศรี  เมืองขวัญใจ

15.นางสุพิน  คำทะ

16.นางนภาพรรณ  เนตรคำ

17.นางกิตติยาวดี  ใจนวล

18.นางแสงทอง  มาจันทร์

19.นางประเทือง  อุปวงศ์

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับแม่ดีเด่น ประจำปี 2559    และมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย  #เมืองพานนิวส์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • กลุ่มนกเงือก อีซูซุเชียงราย

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,459,033