เมืองพัทยา ใช้กล้อง cctv ช่วยบริหารจัดการเมืองอย่างไร

เมืองพัทยา ใช้กล้อง cctv ช่วยบริหารจัดการเมืองอย่างไร

                กล้อง cctv หรือ Close circuit television   หรือ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  ที่ใช้กล้องวีดีโอส่งสัญญาณไปยังจอมอนิเตอร์ห้องสั่งการและควบคุมเมืองพัทยาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่ในห้องควบคุม   กล้องจำนวน  2,077 ตัว ถูกติดตั้ง รอบเมืองพัทยาครอบคลุม 12 ชุมชน และพื้นที่บนเกาะล้าน ชายหาด บนเรือสาธารณะ  ของเมืองพัทยา  โดยใช้เครือข่ายระบบใยแก้วนำแสงเชื่อมโยงข้อมูล ส่งมายังศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งจะมีระบบเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจเมืองพัทยา

                กล้อง cctv ได้ถูกติดตั้งในโซนต่างๆเช่น  กลุ่มอาคารต่างๆ พื้นที่สาธารณะและชุมชน  ชายหาดและเกาะล้าน  งานควบคุมสาธารณูปโภคต่างๆเช่นโรงสูบน้ำ  เส้นทางคมนาคม  ในส่วนเส้นทางคมนาคมจะใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ ที่กล้องcctv จะสามารถบันทึกหมายเลขแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เข้ามาอยู่ในเมืองพัทยา  พร้อมทั้งคำนวณจำนวนรถเพื่อกำหนดการหน่วงเวลาของสัญญาณไฟจราจรแต่ละแยก

                นายสุรศักดิ์  จันทร์สมบูรณ์  ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยา กล่าวว่า  จากเหตุการณ์ระเบิดที่หัวหิน  พัทยาก็เป็นพื้นที่ล่อแหลมอีกแห่งที่มีความเสี่ยง ต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้น  ระบบ cctv  ได้ช่วยเมืองพัทยาให้มีความปลอดภัยและรอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายครั้งนั้น  โดยระบบจะมีกล้องตรวจจับพฤติการณ์บุคคลซึ่งติดตั้งตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งจะสามารถแคปชั่นพฤติการณ์บุคคลที่มีลักษณะล่อแหลมโดยอัตโนมัติ  แล้วส่งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา  และศูนย์สั่งการฯเพื่อสอดส่งพฤติกรรมบุคคลเหล่านั้น และบันทึกเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่างๆ  ประชาชนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ โดย ทำเรื่องขอภาพใน cctv ระบุ วันเวลา สถานที่  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบันทึกประจำวันหรือเอกสารการแจ้งความ ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการสำเนาให้  ระบบนี้เราใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาทต่อปี ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยดูแลระบบ ตรวจเช็คซ่อมกล้องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

บทความ : นายนราธิป เนตรคำ   โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อบจ.เชียงราย ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย  23-27 ส.ค. 59

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

Visitors: 1,459,033