นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสในเฟสบุ๊คส่วนตัวแจ้ง นายกฯสั่งห้ามนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว แถลงได้เฉพาะผลงาน เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสในเฟสบุ๊คส่วนตัวแจ้ง นายกฯสั่งห้ามนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว แถลงได้เฉพาะผลงาน เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

โดยมีข้อความว่า

 

นายกรัฐมนตรีมีบัญชา ไม่ให้นำตัวผู้ต้องหาออกมาแถลงข่าวให้แถลงเฉพาะผลการดำเนินงานเท่านั้น..!

สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ 0406/5845 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในประเทศ ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2559 ตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้กรมคุ้ม ครองสิทธิและเสรีภาพ รายท่านนายกรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์นั้น 

ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ และท่านนายกได้มีบัญชาเพิ่มเติมให้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ กรณีการนำผู้ต้องหามาแถลงข่าวนั้น "น่าจะแถลงผลการดำเนินการเท่านั้น โดยไม่ต้องให้ผู้ต้องหามาออกแถลงข่าว" เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษชน อีกทั้งหากต่อไปหากผู้ต้องดังกล่าวนั้นมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือกระทำความผิดจริงแต่เมื่อพ้นโทษตามคำพิพากษาแล้วจะทำให้เขาเหล่านั้นไม่มีพื้นที่ยืนในสังคมและหวนกลับไปซ้ำรอยเดิมด้วยการกระทำความผิดซ้ำอีกได#เมืองพานนิวส์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,459,036