ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานโครงการ ปั่นด้วยความจงรักและภักดี เทิดไท้องค์ราชา ราชินี มุ่งสู่สุขภาวะที่ดี ปี 59

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานโครงการ ปั่นด้วยความจงรักและภักดี เทิดไท้องค์ราชา ราชินี มุ่งสู่สุขภาวะที่ดี 59

                ศูนย์เสริมสุขร่มไทร รพ.พาน ร่วมกับ อำเภอพานและชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพาน  ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพวะที่ดี เทิดไท้องค์ราชา ราชินี ปี 59 ณ ศูนย์เสริมสุขร่มไทร โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็นสาย เอ ไปศาลเจ้าจี้กงต.ม่วงคำ ระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร  และสายบี บ้านสันขี้เบ้า-บ้านม่วงคำ ระยะทางไปกลับ 19 กิโลเมตร ทั้งสองเส้นทางกลับมาสิ้นสุดที่ศูนย์เสริมสุขร่มไทร#เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

Visitors: 1,459,268