ชาวบ้านบวกขอน ร้องนอภ.พานขับผู้ใหญ่บ้าน

#ชาวบ้านบวกขอนอ.พาน ร้อง นอภ. ขับไล่ผญบ.

นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์  นายอำเภอพาน รับหนังสือร้องเรียนจากนายสว่าง สีเขียว ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านพร้อมชาวบ้านประมาณ 100 คน เรียกร้องขับไล่ นายปรีชา ยามวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบวกขอน เนื่องจากพบเหตุทุจริตเงินรางวัลหมู่บ้าน ไม่โปร่งใสในการจัดการเงินของหมู่บ้าน  และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเชิงชู้สาว  ใช้อำนาจในตำแหน่งข่มขู่ลูกบ้านที่เป็นปฏิปักษ์ต่อต้าน  

20 ก.ย. 59  10.00 น .กลุ่มชาวบ้านบวกขอน หมู่ที่ 8  ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ประมาณ 100 คน พร้อมด้วยแกนนำ เดินทางมาที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน ขอพบนายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ นายอำเภอพาน  เพื่อยื่นหนังสือขับไล่นายปรีชา ยามวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบวกขอน ให้พ้นจากตำแหน่ง  เนื่องจากพบว่ามีการเบิกเงินรางวัลประกวดหมู่บ้านของตำบลหัวง้มตั้งแต่ปีเริ่มดำรงตำแหน่งพ.ศ.2555   รวมเป็น จำนวน 170,000 บาท  โดยแจ้งว่าเอาไปปรับภูมิทัศน์และซื้อเครื่องเสียง ซึ่งหมู่บ้านได้รับเงินรางวัลทุกปี แต่เมื่อผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2555 ชาวบ้านไม่พบว่านำเงินดังกล่าวไปซื้อเครื่องเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามที่ระบุไว้ กลับไปยืมเครื่องเสียงของวัดศรีมูลเมือง มาใช้ทั้งที่ได้ทำเรื่องเบิกจ่ายเอาเงินออกมาแล้ว   อีกทั้งเงินรายได้ของหมู่บ้านเช่นเงินค่าปรับต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านกลับถือไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีการดำเนินการในลักษณะกรรมการหมู่บ้านที่มีฝ่ายเหรัญญิกเก็บเงินให้มีการรับรู้รายรับรายจ่ายของหมู่บ้านอย่างโปร่งใส    มีพฤติกรรมในทำนองชู้สาวซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านทราบพฤติกรรมดังกล่าวนี้ดีแต่กลับไม่แยแสกับความประพฤติไม่เหมาะสมของตนและในฐานะผู้นำหมู่บ้าน  ในบางครั้งกลับประพฤติผิดวินัยของหมู่บ้านเอง เช่นใช้ปืนยิงในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร จนชาวบ้านเกรงจะเป็นอันตรายจนชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจตู้ยามสายตรวจประจำตำบลหัวง้มมาระงับเหตุ

ทางด้าน นายสัมฤทธิ์  นายอำเภอพาน กล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้าน เพื่อตั้งกรรมการสอบสวน แล้วเรียกผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวมาชี้แจงตามขั้นตอนของกฎหมาย  และอาจให้ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวพิจารณาตัวเองตามความเหมาะสม  ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักระยะหนึ่ง  โดยกลุ่มชาวบ้านขอให้นายอำเภอเร่งดำเนินการถอดถอนผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกรงว่าเรื่องจะเงียบหายไป แต่นายอำเภอก็รับปากชาวบ้านที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยุติธรรมตามกระบวนการ  จนชาวบ้านพอใจและแยกย้ายกลับ#เมืองพานนิวส์

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,459,268