เพลงยอดนิยมท้องถิ่นเชียงราย-พาน

รวบรวมเพลงท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย และอำเภอพาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้นิยมนำไปขับร้องในงานต่างๆ มีความหมายบรรยายความสวยงามของพื้นที่ วิถีชีวิต ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

  • ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย


  • เพลงเมืองพานแดนทองคำร้อง: ฤทธิ์ อินทรนันท์ขับร้อง: ณัฐฐา พรหมมินทร์

  • เพลงเมืองพาน ต้นธารเจ้าพระยา เป็นเพลงได้รับรางวัลเพลงไทยพื้นบ้านประจำภาคเหนือยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศพระพิฆเนศทองพระราชทาน ครั้งที่ 7 คำร้อง: ประเดิม ดำรงเจริญ ทำนอง: เรืองยศ พิม...
Visitors: 1,459,036