ขนส่งเชียงรายย้ำ รถรับส่งนักเรียนต้องไม่เสริมเบาะ

ขนส่งเชียงรายย้ำ รถรับส่งนักเรียนต้องไม่เสริมเบาะ

ขนส่งอ.พานร่วมกับจราจรสภ.พานอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจรแก่อาสามัครกู้ภัยและผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่อ.พาน   จำนวนกว่า 300 คน ณ หอประชุม อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อนำไปปรับปรุงรถให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งานรับส่งนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่สอง และ การปฎิบัติการกู้ชีพกู้ภัย

6 ต.ค. 59  13.30 น. รตอ.รุ่ง  สุวรรณฉัตรศิริ รองสว.จร.สภ.พาน และนายคำวุทธิ  หมั่นผดุง  นายช่างตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งเชียงรายสาขาพาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร แก่ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนในอำเภอพานและอาสามัครกู้ภัย  โดยวิทยากรขนส่งย้ำว่า เป็นนโยบายของขนส่งจังหวัดเชียงราย โดยนายสตวรรณ มโนเรือง ขนส่งจังหวัดเชียงราย ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนให้มีส่วนควบประจำรถให้ถูกต้องเช่นการติดไฟกระพริบทั้งสี่มุมของตัวรถ การมีป้ายสีส้มขนาดสูง 25 ซม และยาว 60 ซม.ขึ้นไป มีข้อความรถโรงเรียนติดทั้งด้านหน้าและหลังของรถ 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือการดัดแปลงสภาพเบาะนั่งของรถที่ผู้ประกอบการมักถอดเอาเบาะที่ติดมากับตัวรถออกและติดตั้งที่นั่งเข้าไปใหม่ซึ่งจะทำให้สามารถบรรทุกจำนวนนักเรียนได้มากกว่าเดิม  จึงยังทำให้รถรับส่งนักเรียนหลายคันไม่สามารถผ่านการได้รับใบอนุญาตการใช้รถ  ซึ่งในช่วงก่อนเกิดภาคเรียนที่สอง จะนัดหมายทางโรงเรียน ผู้ประกอบการรถรับส่ง นักเรียน  ตำรวจจราจร ประชุมหารือหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันเนื่องจากในขณะนี้ ในอำเภอพานผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนผ่านการได้รับใบอนุญาตใช้รถเพียง 40 คัน  ยังมีอีกนับร้อยคันยังไม่ได้รับใบอนุญาตเนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐาน   ช่างตรวจสภาพรถขนส่งกล่าว#เมืองพานนิวส์

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,459,268