ชาวอำเภอพานแสดงความยินดีนายอำเภอสัมฤทธิ์ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดเชียงราย

ชาวอำเภอพานแสดงความยินดีนายอำเภอสัมฤทธิ์ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดเชียงราย

11 ต.ค.59  เวปไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศคำสั่งกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายข้าราชการระดับอำนวยการระดับสูง   ซึ่งนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ นายอำเภอพาน อยู่ลำดับที่ 8  มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์  นายอำเภอพานไปเป็นปลัดจังหวัดเชียงราย โดยนายกฤษฎา  บุญราช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1158-1159/2559  ลงวันที่ 11  ตุลาคม  2559 แต่งตั้งข้าราชการ  ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 17 ตุลาคม  2559 

 

                ในแอพพริเคชั่นไลน์ห้องข่าวเมืองพานนิวส์ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกหลากหลายอาชีพที่เป็นลูกหลานชาวอำเภอพาน พอทราบข่าวการเลื่อนขั้นนายอำเภอพาน ต่างเขียนแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีกับนายสัมฤทธิ์ นายอำเภอพานที่ได้รับตำแหน่งใหม่ไปเป็นปลัดจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้   และรู้สึกขอบคุณที่ได้คนดีอย่างเช่นนายอำเภอสัมฤทธิ์ มาเป็นนายอำเภอพาน  ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ดำรงตำแหน่ง ได้สร้างคุณความดีให้กับชาวอำเภอพานนานัปการ ทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีกับข้าราชการที่จะดำรงตนตั้งอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน   และมีความหวังที่จะได้ต้อนรับนายอำเภอพานคนใหม่ที่เป็นคนดีอย่างเช่นท่านนายอำเภอสัมฤทธิ์เช่นกัน#เมืองพานนิวส์  

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,459,033