เชียงราย-กลุ่มช่างสักเชียงรายสักการกุศลเพื่อซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทำความดีถวายพ่อ แห่สักเลข 9 ระลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

เชียงราย-กลุ่มช่างสักเชียงรายสักการกุศลเพื่อซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทำความดีถวายพ่อ   แห่สักเลข 9 ระลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

15 ต.ค. 59  เชียงราย-กลุ่มช่างสักเชียงรายจัดกิจกรรมสักลวดลายหารายได้ซื้ออุปกรณ์กู้ภัย ให้กับสมาคมกู้ภัยพานทำความดีระลึกถึงพ่อหลวง   บริเวณลานหน้าโรงแรมเชียงรุ้ง ตลาดอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  โดยการรวมกลุ่มของช่างสักเชียงรายกว่า 20 ร้าน เตรียมอุปกรณ์การสักจากร้านของตนเองมารับสักลวดลายต่างๆเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ  นำเงินสมทบทุนซื้อรถกู้ภัยและอุปกรณ์การแพทย์  เครื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เจ็บ  ป่วย  ฉุกเฉิน  โดยรายได้ทั้งหมด  มอบให้กับ สมาคมกู้ภัยพาน  อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อเป็นการทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน  เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนนิยมการสัก  สักเพื่อสร้างพลัง  แนวทางใหม่ๆ เป็นการสร้างมุมมองที่ดีของการสักเพื่อสังคม

            โดยลวดลายที่นิยมสัก คือ เลขเก้าไทย ซึ่งมีความหมายเป็นการระลึกถึงการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 9  มีผู้มาใช้บริการสักทั้งชายและหญิง   ผู้สักชายรายหนึ่ง กล่าวว่า คนเองสักเป็นเลข 9  ที่บริเวณหลังใบหู เป็นเลข 9 ที่มีความหมายถึงรัชกาลที่ 9 เป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน เพื่อให้ติดตัวไปตลอด  ส่วนผู้สักเลข 9 อีกคนเป็นหญิง กล่าวว่า ตนเองสักเลข 9  ที่ ข้อมือเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน ฉันเป็นคนเกิดในรัชกาลที่9

            นายสิทธิเดช  สุริยนต์  เจ้าของร้านแน็ตแท็ตทูเชียงราย กล่าวว่า ตนเองกับเพื่อนช่างสักอีกประมาณ 20 กว่าร้านในเชียงรายและต่างอำเภอ  นัดหมายมารวมตัวกันที่อำเภอพาน เนื่องจากสมาชิกร้านสักคนหนึ่งเป็นอาสากู้ภัยด้วย  แจ้งว่าสมาคมกู้ภัยพานยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือกู้ชีพกู้ภัย โดยเฉพาะรถยนต์รับส่งผู้ป่วยจึง นัดรวมตัวกันที่นี่เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือสมาคมกู้ภัยพานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย  โดยจัดเป็นเวลา 2วัน 15และ16 ต.ค.59 ณ ลานหน้าโรงแรมเชียงรุ้ง อ.พาน จ.เชียงราย และจะรับสักให้กับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป  ส่วนนักเรียนนักศึกษา ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน  และสอบถามความสมัครใจเพราะลวดลายที่สักลงบนผิวหนังนี้จะติดตัวไปตลอด#เมืองพานนิวส์

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,459,033