กลุ่มสตรีสร้างสรรค์มอบเครื่องวัดความดันให้โรงพยาบาลพาน

กลุ่มสตรีสร้างสรรค์มอบเครื่องวัดความดันให้โรงพยาบาลพาน

กลุ่มสตรีสร้างสรรค์โดยคุณสุภาภรณ์  ไชยสถิตวานิช  โรงสี ก.เทพสวัสดิ์พร้อมด้วยคณะสมาชิกกลุ่ม จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องวัดความดันโลหิต 5 ชุด เป็นเงิน 75,000 บาท ให้โรงพยาบาลอำเภอพานโดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในงานรักษาผู้ป่วยต่อไป  เมื่อ 28 ต.ค. 59

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,458,171