มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ “แว่นตา เพื่อน้อง” ที่เชียงราย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ “แว่นตา เพื่อน้อง” ที่เชียงราย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดโครงการ “แว่นตา เพื่อน้อง” พร้อมตรวจวัดสายตา ให้กับน้องๆ นักเรียน ให้เกิดผลดีต่อการเรียน การศึกษา และการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตา เพื่อน้อง” โดยความร่วมมือจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและตรวจวัดสายตา พร้อมรับแว่นตา ที่ถูกต้องกับสายตา โดยมีน้องๆ นักเรียนในพื้นที่อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด และอำเภอแม่ลาว ของจังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 433 คน เข้าร่วมโครงการฯ

นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่าเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยในปัจจุบัน แนวโน้มปัญหาสายตาในเด็กและเยาวชนมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท การใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และสื่อเทคโนโลยีอื่น ๆ เป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านโรคตาและปัญหาทางสายตา ในเด็กและเยาวชนมากขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ มีผลกระทบอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ จัดโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาน ได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจวัดสายตา พร้อมรับแว่นตา ที่ถูกต้องกับสายตาตนเอง เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียน การศึกษา และการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น

////////////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Visitors: 1,459,267