ตามรอยเท้าพ่อ

ตามรอยเท้าพ่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย   สมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 100 คน  เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่จังหวัดปทุมธานี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ในระหว่างวันที่ 13-17  พฤศจิกายน 2559 #เมืองพานนิวส์

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,458,115