รวมพลังแห่งความภักดี อำเภอพาน

รวมพลังแห่งความภักดี อ.พาน

22 พ.ย. 59 07.30 น.  นางภัทราวดี  ปัญญาบุญ  นายอำเภอพาน พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ นักเรียน  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลเชียงราย   พสกนิกรชาวอำเภอพาน  กว่า 800  คน ร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี  ถวายคำสัตย์ปฏิญาณพร้อมทั้งไว้อาลัยสงบนิ่ง 89 วินาที  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   จากนั้นได้แยกย้ายกันไปแต่ละหน่วยงานเพื่อทำความสะอาดสถานที่ราชการในหน่วยงานของตน  เช่นที่ สถานีตำรวจภูธรพาน บรรดาเหล่าข้าราชการตำรวจ นำไม้กวาด มาช่วยกันเก็บขยะและกวาดลานจอดรถบริเวณสถานีตำรวจภูธรพาน และบริเวณห้องทำงานของตน#เมืองพานนิวส์

ภาพ/ข่าว นราธิป  เนตรคำ  

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สำนักงานกฎหมายสุนทรเจริญสรวลทนายความ

Visitors: 1,459,033