ตามรอยพ่อ ตอน 1 : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เกษตรมีชิวิต

ตามรอยพ่อ ตอน 1 : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พิพิธภัณฑ์เกษตรมีชิวิต

เมืองพานนิวส์ได้มีโอกาสได้เดินทางร่วมกับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาชิกสื่อมวลชนแขนงต่างๆจังหวัดเชียงราย  พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นสถานที่แห่งแรกที่พวกเราได้มาเยือน  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินแถวจังหวัดปทุมธานี   ตรงข้ามโรงพยาบาลการุณเวชหรือนวนครเดิม  ซึ่งถือว่าตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก  เมื่อได้ย่างกลายเข้าไปในขอบรั้วของสถานที่แห่งนี้ แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีหน่วยงานราชการมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้บริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร  กว้างขวางถึง  374 ไร่

   (คณะสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฯ)

 

                อาคารทรงปิรามิด ปลายยอดมองเห็นเป็นหอระฆังอยู่ปลายยอด  ดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่ย่างก้าวเข้าสู่รั้ว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดปทุมธานี  พันธรักษ์ได้แนะนำให้พวกเราเดินมุ่งหน้าไปที่ห้องประชุมพระคุณพ่อซึ่งอยู่ทางปีกขวาของอาคาร เพื่อทราบประวัติความเป็นมาของพิพิธภันฑ์แห่งนี้  จากนั้นได้แบ่งคณะดูงานออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อประหยัดเวลา เมื่อย่างก้าวเข้าสู่ประตู จะเห็นหุ่นขี้ผึ้งจัดแสดงพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีในวิถีเกษตรที่สำคัญยิ่งที่พระมหากษัตริย์ได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร  แต่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกาลสมัย  

                  

                  (หลักการทรงงานของในหลวง ที่จัดแสดงในพิพิธพัณฑ์ฯ)

 

                “ขาดทุน คือกำไร” หลักการทรงงานของในหลวง  ข้อหนึ่งใน 23 ข้อ ที่จัดแสดงในกลุ่มพิพิธภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ความหมายก็คือ  อย่ามองที่กำไรขาดทุนที่เป็นตัวเงินมากจนเกินไป บางครั้งเราได้กำไรจากการขาดทุน   ลงทุนมหาศาล  ได้ธรรมชาติกลับคืนมา   ลงทุนมหาศาล ได้ลูกคืนมา  ลงทุนมหาศาล  ได้คนดีๆกลับมา  ลงทุนมหาศาล  ได้ความรู้ไว้คอยช่วยเหลือ 

                 

                (พระราชกรณียกิจ ที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดแสดง ในภาพ ทอดพระเนตรนาสาธิตขั้นบันได โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สลอง

                  บ้านปางปูเลย  ต.ป่าซาง อ.แม่จัน  จ.เชียงราย เมื่อ 9 ก.พ. 2522)

 

                ในช่วงที่เข้าชมภาพยนตร์สามมิติ  ที่นำเสนอพระราชกรณียกิจของในหลวง   เป็นช่วง 10 นาทีสั้นๆที่สามารถประมวลให้เราเข้าใจได้ว่า  ในหลวงได้ทำอะไรให้คนไทย  แล้วทำไมคนไทยถึงรักพระเจ้าอยู่หัว  ผสมผสานการนำเสนอแบบมัลติมีเดียที่น่าสนใจยิ่ง 

 

                  

                  (คณะศึกษาดูงาน ยืนถวายอาลัย ณ โถงกลาง พิพิธพัณฑ์ฯ)

                พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน  จังหวัดปทุมธานี  สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน  ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ห่างจากมหาวอทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ รังสิต 10 กิโลเมตร  หรือเดินทางรถโดยสารประจำทาง สาย 338  จากฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต  หรือรถตู้โดยสารสายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นวนคร  เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ หยุด วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์#เมืองพานนิวส์

                

               (จุดเทียนถวายอาลัย  ณ  โถงกลาง พิพิธภัณฑ์ฯ)

               ภาพและบทความ  โดย นายนราธิป  เนตรคำ 

  • ข่าวออนไลน์เมืองพานนิวส์

  • ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไตรรัตน์และมะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์

  • สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

Visitors: 1,459,033